ייזהר הקונה  – מילון מונחים משפטי

"ייזהר הקונה" הוא עיקרון משפטי שבמשך שנים רבות היווה את הבסיס ליחסי קונה-מוכר בעסקות מסחריות מכל הסוגים. העיקרון קובע שבחוזה מכר על כל צד לדאוג לענייניו, ועל הקונה מוטלת האחריות לבדוק את המוצר הנמכר היטב לפני רכישתו.
על המוכר לא חלה כל חובה לגלות לקונה על פגם בממכר, גם אם ידע המוכר כי הקונה פועל מתוך טעות. עם זאת, החוק מספק הגנה מסוימת כנגד הונאה או מצג שווא או תחבולה מצד המוכר. חוק הצרכן ושורת חקיקה צרכנית שנחקקה בשנים האחרונות ופסיקה משפטית רחבה הפכו את העיקרון על פניו, וחילקו את נטל האחריות בצורה מאוזנת יותר בין הקונה למוכר והחילו את חובת תום הלב על הצדדים לעסקה.

חוק | חקיקה ראשית | חקיקה משנית | טרום חוזה | זיכרון דברים / הסכם מקדמי | חוזה / הסכם | תום לב | ייזהר הקונה | חוזה אחיד | תנאי מקפח בחוזה אחיד | חילוט | התיישנות | חוק המחאת חיובים | ייפוי כוח נוטריוני | נאמן / נאמנות | הסכם נאמנות | כתב שיפוי | הוצאת דיבה / לשון הרע | אוחז כשורה | מקרקעין | מטלטלין | מדד המחירים לצרכן | שיבוב | שיפוי | פשיטת רגל | אסיפת נושים | הסדר נושים | דיבידנד בפשיטת רגל | דיבידנד פירוק | ריבית קבועה | ריבית משתנה | בית אבות | דיור מוגן

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.