כתבה שפורסמה באתר ynet בנושא טיפים לרכישת קרקע חקלאית:

רכישת אדמה חקלאית - מאמר שפורסם באתר ynet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לינקים לכתבה שפורסמה ב ynet:

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4201923,00.html

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4202973,00.html

 

להלן מספר נקודות ראויות לציון מתוך שני חלקי הכתבה שפורסמו באתר ynet:

עסקאות רכישת קרקע חקלאית במטרה לבצע בקרקע שינוי ייעוד נחשבות לעסקאות ספקולטיביות הטומנות בחובן אפשרות להפקת רווח גבוה מחד או מאידך אובדן ההשקעה לעשרות שנים ואולי אף לצמיתות. מחירה של יחידת קרקע חקלאית נמוך באופן משמעותי מזה של קרקע חקלאית לגביה קיים צפי שתופשר לבניה, ומחירה של האחרונה נמוך משמעותית מזה של קרקע המאושרת לבניה.

 

לאחר שתהליך שינוי הייעוד מתבצע וניתן לבנות על הקרקע מבנים למגורים או למסחר עולה שוויה של הקרקע לעיתים פי 5 או 6 אולם תהליך שינוי הייעוד הנו תהליך האורך ע"פ רוב מספר שנים ובדרכו ניצבים גורמים רבים העשויים לעכבו כגון ארגונים ירוקים, תושבים הרואים עצמם כנפגעים מהשינוי ועוד.

 

בעת בחינת עסקה אפשרית של רכישת קרקע חקלאית יש לבדוק את הנושאים הבאים:

 

א. סוג הבעלות על הקרקע – קרקע בבעלות מינהל מקרקעי ישראל תופשר לבניה רק בהסכמת המינהל. בנוסף לכך, בעת הפשרת קרקע חקלאית בבעלות המינהל, חוזרת הקרקע לרשות המינהל והחוכר מקבל פיצוי חלקי בלבד. לפיכך, השקעה בקרקע פרטית הינה עדיפה פי כמה על פני השקעה בקרקע חקלאית בבעלות מינהל מקרקעי ישראל.

ב. ייעוד הקרקע – הסבירות כי קרקע שמיועדת לשמורת טבע או לטובת הקמת גן לאומי תופשר הינה נמוכה ביותר. כדאיות ההשקעה בקרקע שכזו מוטלת בספק.

ג. סמיכות לשטח מבונה – בהתאם להנחיות תמ"א 35 קיימת עדיפות להפשרת שטחים הצמודים לשטחים מבונים.

 

על עסקה בקרקע חקלאית חלים מספר מיסים ותשלומי חובה:

א.       מס רכישה בשיעור 5% ממחיר העסקה.

ב.       מס שבח מוטל על רווחי המכירה.

ג.      עלויות פיתוח – ישולמו ע"פ קביעת הרשות המקומית. ע"פ רוב עלויות פיתוח של הרחבת יישוב קיים תהיינה נמוכות מאלו של יישוב חדש שאינו נסמך על תשתיות יישוב קיים.

 

על פי רוב, בעת הפשרת קרקע חקלאית לבניה מופקעים אחוזים ניכרים מהשטח, לעיתים עד כדי 40% ומעלה, לטובת סלילת כבישים, מבני ציבור ושטחים ציבוריים אחרים. בנוסף לכך, לרפורמה המתגבשת בחוק התכנון והבניה עשויות להיות השלכות נוספות על עסקאות בקרקע חקלאית.

למידע נוסף לגבי קרקע חקלאית ניתן לבקר באתר המרכז לנדל"ן, בניה ואדריכלות.

 

מאמר של עו"ד דרור שרמן בנושא רכישת אדמה חקלאית. פורסם בעיתון יתד נאמן 19 למרץ 2012.
לחץ על התמונה להגדלה ולקריאה נוחה.
מאמר מאת עו"ד דרור שרמן בנושא רכישת אדמה חקלאית - יתד נאמן