ירושה  – מילון מונחים משפטי

ירושה היא העברת רכוש וזכויות כלכליות עם מותו של אדם לנותרים אחריו, כלומר יורשיו. נכסים אלו (עיזבון), הם הירושה של המנוח. כתוצאה ממות המוריש, היורשים הופכים לבעלים החוקיים של נכסיו. הירושה עוברת ליורשים רק עם מות המוריש. גם חובותיו של המוריש עוברים ליורשיו, אך רק עד כדי השווי של מה שקיבלו בירושה.

ירושה | צו ירושה | צוואה | צו קיום צוואה | רשם הירושות | עיזבון | המתת חסד | הסכם ממון
הסכם קדם – נישואין ( Prenuptial agreement )

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.