צו קיום צוואה  – מילון מונחים משפטי

צו קיום צוואה מתייחס למצב שבו קרוב שנפטר הותיר אחריו צוואה, וקרוביו מעוניינים לממש אותה ולחלק את הרכוש בין היורשים. כדי לבצע את המימוש יש להוציא צו קיום צוואה מאת הרשם לענייני ירושה. צו קיום הצוואה מצהיר על תוקפה של הצוואה ונכונותה, ולכן לא ניתן למכור דירה, להעביר כספים מחשבון הבנק ולעשות כל פעולה שהיא ללא קבלת הצו.

ירושה | צו ירושה | צוואה | צו קיום צוואה | רשם הירושות | עיזבון | המתת חסד | הסכם ממון
הסכם קדם – נישואין ( Prenuptial agreement )

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.