עיזבון  – מילון מונחים משפטי

עיזבון הוא כלל הנכסים השייכים לאדם בעת מותו: כספים, חפצים אישיים, זיקות בעסקים, נכסים, מסמכי בעלות או חוב (מניות, שטרות ואגרות חוב). האפוטרופוס הכללי מופקד על הגנת אינטרס הציבור בענייני ירושה ומפקח שלא יקופחו בעלי זכויות בעיזבון, אם בתור יורשים ואם בתור זכאים למזונות.

ירושה | צו ירושה | צוואה | צו קיום צוואה | רשם הירושות | עיזבון | המתת חסד | הסכם ממון
הסכם קדם – נישואין ( Prenuptial agreement )

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.