רשם הירושות  – מילון מונחים משפטי

רשמים לענייני ירושה הם בעלי הסמכות החוקית למתן צווי ירושה או צווי קיום צוואה, מינוי מנהלי עיזבון ואישור הסכמי יורשים. רשמי הירושות יושבים במחוזות השונים, בהתאם להגדרת אזור השיפוט שלהם.
כאשר מוגשת בקשה למתן צו קיום צוואה או בקשה למתן צו ירושה אצל רשם הירושות, הוא מחויב לפרסם את הדבר בעיתונות היומית. כך ניתנת הזדמנות, לכל מי שחפץ להתנגד לצו, להודיע על התנגדות מנומקת, בתוך מועד שלא יפחת משבועיים להגשת התנגדויות. אדם שרוצה להתנגד לצו הירושה זכאי להגיש התנגדות מנומקת לרשם.
במקרה שכזה מעביר הרשם את ההתנגדות לבית משפט לענייני משפחה, ושם דנים השופטים בהתנגדות.

ירושה | צו ירושה | צוואה | צו קיום צוואה | רשם הירושות | עיזבון | המתת חסד | הסכם ממון
הסכם קדם – נישואין ( Prenuptial agreement )

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.