צוואה  – מילון מונחים משפטי

צוואה היא מסמך משפטי בו מורה אדם מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. הצוואה ברת-תוקף אם נעשתה באחת הדרכים הקבועות בדין, ולא נפל בה פגם שלא ניתן לתיקון. לצורך מימוש הצוואה על הקרובים להוציא צו קיום צוואה באמצעות פניה לרשם הירושות.

ירושה | צו ירושה | צוואה | צו קיום צוואה | רשם הירושות | עיזבון | המתת חסד | הסכם ממון
הסכם קדם – נישואין ( Prenuptial agreement )

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.