המתת חסד  – מילון מונחים משפטי

זכות חולה סופני לשים קץ לחייו ולא להאריכם באופן מלאכותי.
המתת חסד עוסקת בשאלה הקשורה ליסוד קיומו של האדם: האם אדם רשאי לשים קץ לחייו או לחיי זולתו – אם האחר מסכים לכך.
בדצמבר 2005 אישרה הכנסת את חוק החולה הנוטה למות המתיר המתת חסד סבילה של חולה סופני, שנתן הוראה מוקדמת מתאימה בעניין זה.

חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005 הוא חוק שמטרתו להסדיר את זכויותיו של החולה הנוטה למות בישראל, כולל הזכות לדרוש טיפול רפואי, להימנע מקבלת טיפול רפואי ולהפסיק מתן טיפול רפואי אשר החל.
החוק מאפשר לכל אדם, עוד בעת שהוא בריא, לקבוע את האופן שבו יטופל במידה ויהיה במצב של חולה סופני אשר אינו מסוגל להביע את רצונו, זאת באמצעות הנחיות מקדימות או מינוי מיופה כוח.
החוק בא לתקן מצב חוקי אשר היה קיים עד לחיקוקו ולפיו זירוז מותו של אדם נוטה למות, בין במעשה ובין במחדל, נכלל בהגדרת "הריגה" לפי הוראות חוק העונשין ועל כן היעתרות לבקשת חולה נוטה למות לחדול מן הטיפול בו ולאפשר את מותו, הצריכה אישור בית המשפט.
עוד לפני החוק, היו מקרים בהם אישר בית המשפט לחולים הנוטים למות ומשפחותיהם, למנוע הארכת חיים באופן מלאכותי.

ירושה | צו ירושה | צוואה | צו קיום צוואה | רשם הירושות | עיזבון | המתת חסד | הסכם ממון
הסכם קדם – נישואין ( Prenuptial agreement )

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.