צו ירושה  – מילון מונחים משפטי

צו ירושה הינו הצהרה על העובדה בדבר מות המנוח, מועד הפטירה ומקומה, זכויות היורשים, זהותם, וחלקם בעיזבון הנפטר במצב בו לא הותיר המנוח צוואה. צו הירושה מצהיר על זכות היורשים על פי חוק, אך אינו יוצר את זכותם המהותית. את צו הירושה זכאים לבקש יורשי המנוח על פי דין. על מבקש צו הירושה אין מוטלת חובה לפרט את נכסי העיזבון, שכן מטרת הצו להצהיר על זכויות היורשים, ולא לפרט מהם נכסי העיזבון. זכויות היורשים וחלקם בעיזבון המנוח/ה נקבע בחוק ובד"כ המדובר בבן/בת זוגו/ה ובילדיו/ה.

ירושה | צו ירושה | צוואה | צו קיום צוואה | רשם הירושות | עיזבון | המתת חסד | הסכם ממון
הסכם קדם – נישואין ( Prenuptial agreement )

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.