פרויקט הרחבה / הרחבה קהילתית  – מילון מונחים משפטי

מקרקעין בבעלות מינהל מקרקעי ישראל המיועדים לבניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ, או אגודה שיתופית חקלאית.
במסגרת פרויקטים אלו נעשה שיווק מגרשי בניה למגורים בפטור ממכרז על פי המלצת האגודה השיתופית וזאת לפי החלטה מס' 959 של מועצת מקרקעי ישראל והחלטות נוספות אשר נילוו לה ועידכנו אותה, כגון: 988, 1084,1002,1110.
המגרשים יוקצו אך ורק ליחידים אשר אינם בעלי זכות בנחלה, במשק עזר או במגרש מגורים כלשהו, במועד הקצאת המגרש בהרחבה.

אגודה שיתופית | קיבוץ | קיבוץ מתחדש | מושב עובדים | מושב שיתופי | בן ממשיך | הסכם משולש | נחלה | משק עזר
פרויקט הרחבה / הרחבה קהילתית

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.