הסכם משולש  – מילון מונחים משפטי

הסכם בין שלושה צדדים : האגודה השיתופית, הסוכנות היהודית, מינהל מקרקעי ישראל (או קרן קיימת לישראל שעבורה המינהל מנהל את אדמותיה). ההסכם מקנה לאגודה השיתופית (קיבוץ, מושב שיתופי וכו') זכויות שכירות או בר רשות במקרקעין נשוא ההסכם והם לרוב מתחדשים אוטומאטית מדי 3 שנים.

אגודה שיתופית | קיבוץ | קיבוץ מתחדש | מושב עובדים | מושב שיתופי | בן ממשיך | הסכם משולש | נחלה | משק עזר
פרויקט הרחבה / הרחבה קהילתית

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.