אגודה שיתופית  – מילון מונחים משפטי

האגודה השיתופית הנה אחת מבין חמשת התאגידים בתחום המשפט הפרטי בישראל, ובבסיסה ניהול עצמי בדרך דמוקרטית, לרווחת החברים, לפי עקרונות הקואופרציה. רישום אגודה שיתופית וסיווגה וכן עניינים שונים בהתנהלותה (הסדרת סכסוכים, פירוק, שינוי תקנון וכיוב') טעונים אישור של רשם האגודות השיתופיות, במשרד התמ"ת.
בישראל רשומות כיום ב – 3,200 אגודות שיתופיות ובכללן אגודות שיתופיות כגון קיבוצים ומושבים שיתופיים, מכלול אגודות הנמנות על התעשייה הקיבוצית, אגודות / קואופרטיבים בתחום התחבורה הציבורית, מאפיות וכיוב'.
לאגודות השיתופיות בעלות או שותפות בתאגידי משנה רבים בכל המגזרים ולכן השפעתן ניכרת על הכלכלה בישראל (לדוגמה: התעשייה הקיבוצית).

אגודה שיתופית | קיבוץ | קיבוץ מתחדש | מושב עובדים | מושב שיתופי | בן ממשיך | הסכם משולש | נחלה | משק עזר | פרויקט הרחבה / הרחבה קהילתית

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.