שטר בטחון  – מילון מונחים משפטי

שטר בטחון הוא שטר שמסירתו הותנתה בתנאי – קרי, הצדדים הסכימו שהאוחז בשטר לא ידרוש את פרעונו אלא אם יקרה אירוע מוגדר כגון: קיום התחייבות המוגדרת בהסכם (עסקת היסוד) אשר למען הבטחת קיומה נמסר השטר.
האחיזה בשטר בטחון, גם אם נמסר על פי חוזה, מקנה לאוחז בו עילת תביעה נפרדת ועצמאית (עילה שטרית) והוא אינו חייב להשיג קביעה משפטית מוקדמת בדבר הפרת החוזה או בדבר סכום הנזק לפני שיתבע על פיו.
מסירת שטר בטחון היא מסירה על תנאי וזכות המחזיק בו לממשו ע"י תביעה לפרעון או ע"י סיחור קמה רק אם נתמלא התנאי. אין השטר אכיף עד שלא התקיים התנאי.
נטל הראיה על החייב להוכיח הן שהשטר ניתן לבטחון והן שהתנאי לא התקיים.

בטוחה | עיקול | עכבון | ערובה | משכנתה | משכון | שטר חוב | שטר בטחון | ערבות בנקאית | ערב | שיעבוד

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.