עכבון  – מילון מונחים משפטי

עכבון הינו סעד עצמי, המאפשר לנושה (בעל חוב) לעכב תחת ידיו נכס של אדם אחר, ללא צורך בפניה ו/או בצו של בית משפט ומבלי שאותו נושה יסתכן בכך באחריות נזיקית.
בעל עכבון הינו נושה מובטח בפירוק או פשיטת רגל.
זכויותיו של בעל עכבון אף גוברות, במקרים מסויימים, על זכויותיו של בעל משכון.
בעוד בעכבון מצד נושה פרטי נדרשת החזקה פיסית של אותו נושה בנכס המעוכב, הרי שבעכבון לטובת רשויות מס נקבע כי אין הכרח בהחזקה פיסית בנכס.

בטוחה | עיקול | עכבון | ערובה | משכנתה | משכון | שטר חוב | שטר בטחון | ערבות בנקאית | ערב | שיעבוד

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.