עיקול  – מילון מונחים משפטי

עיקול הוא דרך פעולה משפטית, המכוונת כנגד רכוש או זכויות שבבעלותו של אדם או כנגד המחזיק בהם, ואשר מטרתו הוא להגביל את הסחירות של אותו נכס או זכות, כדי שהזוכה יוכל להיפרע, כתוצאה ממימוש העיקול במידת הצורף, את החוב המגיע לו.
יש להבין כי עיקול הוא מכשיר משפטי בלבד, ואין בו להקנות למעקל זכויות בנכס שעוקל. העיקול הינו אך ורק אמצעי להבטחת פירעון החוב.
ניתן לעקל זכויות במקרקעין, זכויות כספיות של החייב (חשבונות בנק, ביטוחים, קרנות השתלמות, קופות גמל וכו'), רכב, חובות המגיעים לחייב מצד שלישי, משכורת (עד לגובה מסוים הקבוע בחוק) ומטלטלין (מכשירי חשמל, ריהוט וכו', ולמעט חפצים שונים אשר אינם מותרים לעיקול על פי החוק כגון בגדים, כלי אוכל, תשמישי קדושה וכו').


במקרים בהם הנכס אותו רוצים לעקל הוא נכס אשר לגביו מתנהל רישום על פי דין (מקרקעין ורכב) יש להמציא למשרד הרלוונטי (משרד הרישוי או הטאבו או מינהל מקרקעי ישראל, לפי העניין) צו בית משפט או לשכת ההוצאה לפועל על העיקול, ורק אז תירשם הערה מתאימה על העיקול.
במידה והחייב אינו משלם את חובו ניתן לבקש את מימוש העיקול, ואזי, בדרך כלל, יעשה הדבר במכירה פומבית, באמצעות כונס נכסים או באמצעות המוציא לפועל, והתמורה אשר תתקבל מהמכירה תשמש לתשלום החוב.

רשויות שלטוניות, כגון רשות המיסים או עיריות, רשאיות להוציא צווי עיקול גם ללא צו בית המשפט, מכח פקודת המיסים (גביה).

בטוחה | עיקול | עכבון | ערובה | משכנתה | משכון | שטר חוב | שטר בטחון | ערבות בנקאית | ערב | שיעבוד

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.