תובענה ייצוגית / תובענות ייצוגיות – מילון מונחים משפטי

תובענה ייצוגית (רבים: תובענות ייצוגיות) היא תביעה על ידי קבוצה גדולה של נפגעים, בה כל אחד זכאי בדרך כלל לפיצוי קטן שבהיבט עלות תועלת אינו מצדיק הגשת תביעה אישית. קבוצה זו מתאחדת ותובעת דרך תובע ייצוגי אחד או יותר, שמייצג את כולם. ההליך הייצוגי מאפשר לאחד התובעים לארגן את התובעים האחרים, ולייצג את עניינם. פסק הדין אשר יתקבל בעניינו יחייב גם את כל תביעותיהם של הנפגעים האחרים הנכללים בהגדרת קבוצת התובעים בתביעה הייצוגית. כדי שתתאפשר הגשת תובענה ייצוגית, צריכה להיות עילה משותפת לכל אחד מהתובעים, ושכולם יתבעו סעד דומה (לרוב סעד כספי). יוזם התובענה הייצוגית מגיש בקשה להכיר בתביעתו כייצוגית, ובית המשפט מחליט אם לאשר זאת.
הכללים לעניין הגשה וניהול של תובענות ייצוגיות מעוגנים בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו – 2006.
למשרד שרמן לנדאו ניסיון רב בהגשת תובענות ייצוגיות.

בית משפט לתביעות קטנות | בוררות | בוררות זבל"א | הסכם בוררות / שטר בוררות | גישור / פישור | ערעור | תובענה ייצוגית

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.