גישור / פישור – מילון מונחים משפטי

גישור/פישור הוא שיטה לפתרון ויישוב סכסוכים באמצעות סיוע של גורם חיצוני נטרלי, המקובל על שני הצדדים החלוקים, אשר מסייע להם למצוא את הדרך להסדר מוסכם וזאת מבלי שיהא בסמכותו לכפות על מי מן הצדדים הסדר כלשהו. הגישור מאפשר יישוב סכסוכים בדרך של הסכמה ודו-שיח, ובכך הוא חוסך את יישוב המחלוקת בין כותלי בית המשפט ואת קיטוב העמדות הכרוך בניהול הליכים בבית המשפט שם לרוב ההכרעה יוצרת מצב של מנצח ומפסיד ולא פתרון מוסכם.

בית משפט לתביעות קטנות | בוררות | בוררות זבל"א | הסכם בוררות / שטר בוררות | גישור / פישור | ערעור | תובענה ייצוגית

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.