הסכם בוררות / שטר בוררות – מילון מונחים משפטי

הסכם בוררות הוא הסכם בכתב, המוסר להכרעה בבוררות סכסוך בין הצדדים להסכם או שעשוי להתגלע ביניהם עתידית. בהסכם הבוררות ניתן לנקוב בשמו של בורר מוסכם מראש וניתן שלא לעשות זאת ולקבוע מנגנון למינוי בורר ולהגדיר את כללי הבוררות (האם יחול הדין המהותי, סדרי הדין, דיני הראיות, הנמקת פסק הבורר וכיוב').

בית משפט לתביעות קטנות | בוררות | בוררות זבל"א | הסכם בוררות / שטר בוררות | גישור / פישור | ערעור | תובענה ייצוגית

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.