ערעור – מילון מונחים משפטי

ערעור הוא הליך משפטי, אשר במסגרתו אחד הצדדים הנוגעים לדיון (או שני הצדדים), שאינו מסכים עם פסק הדין, הכרעת הדין, גזר הדין, או כל החלטה אחרת שנתקבלו בערכאה בה התנהל הדיון, פונה לערכאה גבוהה יותר, על-מנת שתדון פעם נוספת בעניינו, ותשנה את ההחלטה או את הפסיקה.
כמו כן, קיימים ערעורים על החלטות של גופי שלטון כגון ערעור נישום על החלטות נציב מס הכנסה או פקיד השומה, ערעור על החלטת ועדות נכות וכיו"ב. במצב כזה זכאי האזרח לערער, בד"כ בפני בית המשפט המחוזי, בסדרי דין מיוחדים שנקבעו בעניין זה.

בית משפט לתביעות קטנות | בוררות | בוררות זבל"א | הסכם בוררות / שטר בוררות | גישור / פישור | ערעור | תובענה ייצוגית

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.