בית משפט לתביעות קטנות – מילון מונחים משפטי

בית משפט לתביעות קטנות הוא בית משפט שמוסמך לדון בתיקים אזרחיים, בתביעות המוגשות ע"י יחיד (שאינו תאגיד) שבהן הסכום שבמחלוקת הוא נמוך יחסית (30,000 ₪ ומתעדכן מדי פעם). בתי משפט לתביעות קטנות מאופיינים לרוב בהליכי משפט קצרים באופן יחסי. בבתי משפט לתביעות קטנות אסור הייצוג על ידי עורכי דין, למעט מקרים חריגים ולפי אישור בית המשפט. לפי החוק בית המשפט לתביעות קטנות אינו כבול לסדרי הדין החלים בבתי המשפט וצריך לפעול "בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה". על פי תקנות סדרי הדין בתביעות קטנות – על בית המשפט לתביעות קטנות לתת את פסק דינו מיד בתום הדיון או בתוך 7 ימים מתום הדיון.

מותר לאדם להגיש 5 תביעות בשנה, בכדי שלא ניתן יהיה לנצל לרעה הליך שיפוטי מיוחד זה וליצור עומס יתר על המערכת המשפטית. במסגרת ההליכים ניתן לתבוע פיצוי כספי, החלפה או תיקון של מוצר או ביטול עסקה, אך זאת רק אם סכום העסקה שתובעים לבטל הוא עד הסכום המרבי שבגינו ניתן לפנות לבית משפט לתביעות קטנות. בית משפט לתביעות קטנות נמצא במרבית בתי משפט שלום שברחבי הארץ.

בית משפט לתביעות קטנות | בוררות | בוררות זבל"א | הסכם בוררות / שטר בוררות | גישור / פישור | ערעור | תובענה ייצוגית

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.