בוררות – מילון מונחים משפטי

בוררות היא הליך להכרעה בסכסוך בין צדדים יריבים מחוץ לכותלי בית משפט. המתכונת לפיה מנוהלת בוררות נקבעת על ידי הצדדים בסכסוך, שלא כמו הליך רגיל בבתי המשפט. יש צורך בהסכם בכתב בין הצדדים המתדיינים ("שטר בוררות"), הכולל הסכמה מראש לקיום הליך הבוררות. הבוררות היא צורת שפיטה חלופית למערכת השיפוטית הרגילה, ומעוגנת בחוק הבוררות תשכ"ח-1969. הבוררות מהווה אמצעי חסכוני ומהיר יחסית לישוב סכסוכים. בית המשפט מנוע מלדון בנושא שלגביו מתקיים הליך בוררות.
יש להדגיש, שקיימים עניינים שהחוק אוסר על מסירתם לבוררות, כמו עניינים פליליים או עניינים הכרוכים במעמד אישי או בהגנה על דיירים.
לאחרונה הוכנס תיקון בחוק הבוררות המאפשר לערער על פסק בורר.

בית משפט לתביעות קטנות | בוררות | בוררות זבל"א | הסכם בוררות / שטר בוררות | גישור / פישור | ערעור | תובענה ייצוגית

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.