היטל השבחה  – מילון מונחים משפטי

היטל השבחה הוא תשלום חובה שגובה רשות מקומית מבעל נכס מקרקעין בגין עלייה בערך הנכס, הנובעת מאישור תוכנית של הוועדה המקומית. התוכנית מביאה לשיפור בזכויות הבנייה, הגדלת אחוזי בנייה מותרים או שינוי ייעוד הקרקע. היטל זה משולם בעת מימוש הזכויות החדשות (דהיינו: ניצול הזכויות החדשות או מכירת הנכס), וגובהו עומד על 50% מערך ההשבחה.
יש להדגיש, כי החובה לתשלום היטל ההשבחה חלה על הבעלים או החוכר לדורות, ולמרות שניתן לקבוע בחוזה מכר כי הקונה ישלם היטל זה – עדיין מדובר בהסדר פנימי בין הצדדים, שאינו מחייב את הוועדה המקומית.

מס מכירה | מס רכישה | מס שבח | היטל השבחה

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.