מס רכישה  – מילון מונחים משפטי

מס רכישה הוא תשלום המוטל על הרוכש זכות במקרקעין ונגזר משווי העסקה.
החוק מחייב כי בתוך 30 יום מרכישת נכס מקרקעין, חייב הרוכש להצהיר על הרכישה למשרד מיסוי המקרקעין האזורי, ואז יקבל שומת מס רכישה, שיש לשלמה תוך שבועיים בדיוק מיום מקבלתה.
שיעור מס הרכישה הינו 5% מסכום העסקה הכולל, ולמעט ברכישה של דירת מגורים, שם סכום המס נקבע על-פי דירוג (פרוגרסיבי) שנקבע ומתעדכן מדי תקופה.
במקרים מסויימים יהא שיעור המס מופחת, כמו במקרה של העברת נכס ללא תמורה בין קרובים.

מס מכירה | מס רכישה | מס שבח | היטל השבחה

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.