מס מכירה  – מילון מונחים משפטי

מס מכירה הינו מס מחזור המחושב כאחוז מסוים משווי המכירה (באופן כוללני מדובר במס בשיעור של % 2.5 משווי המכירה עם יוצאים מן הכלל). המס מוטל על המוכר.
המס בוטל כליל (באופן רטרואקטיבי) החל מיום 1 באוגוסט 2007.

מס מכירה | מס רכישה | מס שבח | היטל השבחה

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.