מס שבח  – מילון מונחים משפטי

מס שבח מוטל על השבח הריאלי אשר צמח למוכר במכירת זכות מקרקעין. קרי, המס מוטל על השבח – הסכום שבו עלה שווי המכירה על שווי הרכישה – והמוכר נושא בתשלומו.
שיעור מס השבח ליחיד עומד כיום על 20%, ובלבד והנכס הנמכר נרכש לאחר יום 7 בנובמבר 2001. לגבי נכסים אשר נרכשו קודם למועד זה, החישוב מורכב יותר, ושיעור המס המשוקלל גבוה יותר.

מס מכירה | מס רכישה | מס שבח | היטל השבחה

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.