הסכם אי תחרות – מילון מונחים משפטי

הסכם אי תחרות הוא חוזה בין מעביד לבין עובדים שפרשו ממקום עבודת המעביד, והוא בא להגביל את יכולתם להתחרות עם מעבידם לתקופת זמן מסוימת. חוזה כזה יהיה תקף חוקית במידה ונושא ההגבלה, שטח ההגבלה ותקופת ההגבלה יהיו סבירים.

יחסי עובד-מעביד | פיצויי פיטורים | אחריות מעבידים | הסכם אי תחרות

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.