פיצויי פיטורים – מילון מונחים משפטי

פיצויי פיטורים הם תשלום לעובד בגין פיטוריו ממקום העבודה. על פי החוק, פיצויי פיטורים הם בהיקף של משכורת חודשית אחת לכל שנת עבודה של העובד באותו מקום עבודה. החוק קובע את המקרים בהם המעביד פטור מלשלם פיצויים לעובד שפוטר (למשל, במידה ויוכח שהעובד פוטר מפני שגרם נזק בזדון), וכן את המקרים בהם חייב המעביד לשלם פיצויים גם אם העובד פרש מרצונו החופשי (התפטר).

יחסי עובד-מעביד | פיצויי פיטורים | אחריות מעבידים | הסכם אי תחרות

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.