יחסי עובד-מעביד – מילון מונחים משפטי

יחסי עובד מעביד הם יחסים חוזיים בין עובד לבין מעסיקו. יחסים אלו מקנים לעובד זכויות סוציאליות כמו הזכות לקבל שכר עבודה, תשלום ביטוח בריאות, הודעה מוקדמת לפני פיטורים, תשלום פיצויי פיטורים, אי הלנת שכר, תשלום שכר מינימום, זכויות נשים שונות, ימי חופשה שנתית, דמי הבראה, ימי מחלה. בישראל יחסי עובד מעביד מוסדרים ומעוגנים בשורת חוקים המכונה "חוקי מגן" לפיהם אי כיבוד תנאי המינימום הקבועים בהם לעניין זכויות היסוד של העובד/ת לרבות לעניין בריאות ובטיחות העובד, מהווים הפרת חוזה מצד המעביד, כלומר עבירה על החוק המקנה לעובד אף זכות לסעדים משפטיים.

יחסי עובד-מעביד | פיצויי פיטורים | אחריות מעבידים | הסכם אי תחרות

* המונחים אינם מופיעים על פי סדר אלפביתי אלא על פי הקשר הנושאים.
ההגדרות הרשומות במילון מונחים זה הינן קצרות ומתומצתות, ומובאות כשירות לציבור אך אין לראות בהן מעבר למידע ראשוני וכללי בלבד. כל זכות ומונח מכילים פרשנויות, סייגים, הרחבות והבהרות שנקבעו במרוצת השנים ע"י חקיקת מישנה עניפה ו/או פסיקת בתי המשפט ואף משתנים מעת לעת.
אין במידע המפורט לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. אנו ממליצים לקוראים לקבל ייעוץ משפטי מתאים לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.